De siste dagene har jeg storkost meg med Mo prestegjeld gardshistorie av Andreas Frøholm. Dette er en kilde som har hjulpet meg lengre bak enn kirkebøkene kunne, og jeg vet nå at jeg er etterkommer etter et par fyrer som ble bøtelagt for å lage hjemmebrent, og at to av forfedrene mine hadde søsken som gjorde seg bemerket - den ene ved å være bygdas første potetbonde, den andre ved å pleie intim omgang med en ung dame som han var beslektet med gjennom 2. og 4. ledd. Vi har åpenbart alle vårt. Jeg fant også ut at jeg er nærmere i slekt med meg selv enn jeg trodde - jeg visste at farfars mormors foreldre var søskenbarn, men nå har jeg oppdaget at farfaren og farmoren hennes i tillegg var firmenninger. Dessuten fant jeg en ane som visstnok var svenskættet og stammet fra kong Håkon Håkonsson - dog med vanskelig tilgjengelige bevis. Men morsomt, uansett!

Dette prosjektet har introdusert veldig mange nye gårder i databasen min, og jeg vil selvfølgelig gjøre ting riktig. Formateringen er land, fylke, kommune, (sted,) gård, (plass), noe som er helt uproblematisk når det er snakk om Sandvoll som ligger på Filtvet i Hurum i Buskerud i Norge, men når det aktuelle området er totalt ukjent for meg, blir det fort litt verre. Så der satt jeg og visste at byen Mo i Rana er stedet Mo i Rana kommune, uten helt å vite om gårdene jeg jobbet med, lå på Mo eller om Mo bare var prestegjeldet og hvorfor i all verden noen av kirkebøkene gjaldt Hemnes som ikke er Rana. Så da spurte jeg min venn Wikipedia, som opplyser:

"Fra 1589 til 1738 var Rana et sogn i Alstahaug prestegjeld. I 1738 ble ytre Rana skilt ut som Nesna prestegjeld, mens indre Rana ble et sogn i Hemnes prestegjeld. I 1838 ble dette sognet delt i Nord-Rana sogn og Sør-Rana sogn, og i 1843 ble Nord-Rana sogn innlemmet i det nye Mo prestegjeld; i 1964 ble sistnevnte delt i tre, gjennom utskillelsen av Nord-Rana prestegjeld og Gruben prestegjeld.

Denne geistlige inndelingen fikk betydning for gjennomføringen av formannskapslovene. I 1838 ble Nesna herred og Mo herred opprettet. Geografisk omfattet Nesna ytre Rana, mens Mo herred tilsvarte indre Rana. I 1839 ble Hemnes herred skilt ut fra Mo herred. Det bestod av Sør-Rana sogn, mens det resterende Mo herred omfattet Nord-Rana sogn. I 1923 ble Mo herred delt i de to kommunene Nord-Rana og Mo bykommune. I 1964 ble Nord-Rana, deler av Sør-Rana, Mo bykommune samt Sjonaområdet i Nesna slått sammen til den nye Rana kommune."

Så langt jeg forstår betyr dette at mennesker som bodde i området Rana før 1838 i etterkant vil kunne ha tilhørt enten Mo eller Nesna, og at de som hadde vært fra Mo i Rana etter 1839 enten fremdeles var fra Mo i Rana eller hadde gått over til å være fra Hemnes. Og om du fremdeles tilhørte Mo i 1923, ville du nå enten tilhøre Nord Rana eller Mo. Men om du hadde holdt ut enda lengre, til 1964, ville alt som hadde vært Mo tidligere (både Nord-Rana og Mo i Rana), litt av det som ikke hadde vært Mo samt noe av det som var Nesna som opprinnelig var Rana, Rana kommune.  Man kan bli både matt og mo av mindre.

Uanskvett, jeg har nå ryddet opp i alle stedsnavnene for Rana kommune, og har fått fylt opp mye i tippoldemors stamtre. En konsekvens av at farfars mor måtte gi fra seg lausungen sin og starte et nytt liv et annet sted, er at farfars etterkommere aldri har visst noe om hvem hun var eller hvor hun kom fra, så det er litt ekstra spennende å grave i hennes aner. Og Lina, som senere i livet gikk under navnet Laila, blir gradvis litt mindre fjern. I antall generasjoner er hun ikke lengre unna enn oldefar Harald eller oldefar Jørgen, men både de og deres foreldre føles mye nærmere for meg fordi deres historier er noe jeg har vokst opp med. Og jeg lurer jo litt på hvilke historier Laila fortalte barna hun fikk etter å ha gitt bort farfar - fikk de høre spennende (og mindre spennende) historier om han oldefar Nils i Gullbekkheia eller tippoldemor Elen fra Tullgranheia, som også var tanta til Nils?

Og om du har lyst til å se anetreet hennes, ligger det her.