1. Gamle dagers prester var ikke noe bedre enn oss når det gjalt slurv. Dessuten hadde mange sine egne særegenheter hva bokstavutforming angikk, så om det er en bestemt bokstav som er vanskelig å tyde, se om du kan finne en annen utgave av den på samme side. Den nye konteksten kan gjøre det lettere å eliminere kandidater!
  2. Tynne streker er av og til vanskelige å se, og noen ganger kommer streker, prikker og andre blekkflekker fra linjen over og under den aktuelle passasjen i veien. Kopier den aktuelle tekstbiten over i et bilderedigeringsprogram, eller skriv det hele ut, og tegn over de bokstavene du er sikre på med rød penn. Marker evt. også inntrengere fra nabolinjene. Da er det enklere å se hvor en strek kan mangle eller en ekstra er blitt lagt til
  3. Har du en lengre tekstbit, f.eks. en detaljert beskrivelse av omstendighetene rundt et dødsfall, er det greit å oversette de ordene du er sikker på, og se hva som passer inn der du er usikker - kanskje blir det rare ordet i midten forståelig når du tenker deg om? (bare ikke la kreativiteten ta overhånd!)
  4. Klør du deg i hodet over et ord som synes fullstendig meningsløst, men som du er sikker på at du har skrevet av riktig? Prøv å erstatte ph med f, ou med u, aa med å, ee med e og evt.  b med p og æ med e. Det kan kanskje før deg nærmere den aktuelle «norske» uttalen, og gjøre det lettere å forstå.
  5. Dobbeltsjekk i klokkerbøker hvis du er usikker på om du har lyktes.
  6. Er du usikker på f.eks. en dåps- konfirmasjonsdato, kan du sjekke en kalender for det aktuelle året, (se bl.a.TimeAndDate.com) og se hvilket alternativ som falt på en søndag.